Conflict

Wanneer spreek je eigenlijk over een conflict? Als het er om spant, als er echt geen uitweg meer lijkt te zijn, als de zaak rijp is voor de rechter? Dat zou een veel te enge definitie van een conflict zijn. Een conflictsituatie dient zich al aan op het moment dat je door een ander van je stuk wordt gebracht, wat zich bijvoorbeeld uit in ergernis en irritatie.

Conflicten komen tot uitbarsting in relaties met anderen. De relatie die je met de ander hebt, bepaalt het type conflict, althans de naam die we er aan geven. Gaat het over een conflict in de werksfeer, dan noemen we het een arbeidsconflict. Ben je buren van elkaar, dan heet het een burenruzie. Ben je met elkaar getrouwd, dan is er sprake van een huwelijkscrisis.

Bij raadvandekoning is de naam die we aan het conflict geven niet relevant en staat de ander met wie je een conflict hebt niet langer dan noodzakelijk is centraal. Het gaat er om te achterhalen wat het conflict jou, en niet de ander, te vertellen heeft.

Hoe aantrekkelijk het ook lijkt en hoezeer het rechtssysteem ons daartoe ook uitnodigt, wacht even met de strijd aanbinden met elkaar. Neem eerst de tijd om te onderzoeken wat er precies aan het conflict ten grondslag ligt, om zodoende te achterhalen wat er in zit voor jou.