Conflict

Er is sprake van een conflict (oplopend van frustratie/ irritatie, conflictsituatie tot algehele escalatie) als de realiteit (zoals de situatie is) en de idealiteit (de gewenste situatie) uit elkaar lopen.