Ik ben…

….gebiologeerd door het conflict, mijn werkterrein sinds 1991. Dat zit in de genen. Ik ben geboren in een rechtersfamilie (vader en broer rechter). In die voetsporen had een rechterschap voor de hand kunnen liggen, ware het niet dat ik naast rechtspraak en mediation ook nog een andere wijze van conflictbestrijding voorsta en vorm wil geven:

raadvandekoning)

De strijdende partijen staan niet tegenover elkaar. Er is geen 3e (rechter) bij betrokken, die een oordeel velt, de knoop doorhakt en een beslissing neemt, en er wordt niet samen onder toeziend oog van een neutrale mediator naar een oplossing toegewerkt.

Wat is het dan wel?

  • Het duikt de breedte en de diepte van het voorliggende conflict in, om inzicht te krijgen in wat het conflict jou te zeggen en te bieden heeft vanuit de gedachte dat het conflict niet zomaar op je pad is gekomen, niet om jou eens even flink door elkaar te rammelen, wat natuurlijk wel gebeurt, maar om je verder op weg te helpen. Als inzichtelijk is waar het over gaat, zijn de scherpe kantjes er van af en is de oplossing nabij. Dat de scherpe kantjes overal na verloop van tijd van af gaan, is een ervaringsfeit.
  • Het gaat daarbij niet om de ander met wie je een conflict hebt (wat wel verleidelijk is om te denken maar niet zo is) maar om jezelf, en je schakelt ook geen ander in om namens jou op te treden want je doet een appèl op je eigen oplossingsvermogen.
  • Het gaat om stilstaan, onderzoeken en begrijpen.

rechtspraak –> tegenover elkaar; gericht op de ander; het recht zal zegevieren;
mediation –> met elkaar; gericht op samen; win- win;
raadvandekoning –> bij jezelf te rade gaan; via de ander gericht op jezelf; persoonlijke ontwikkeling.

Alle drie geheel van elkaar te onderscheiden qua insteek, benadering en uitkomst.

Verkort cv:
Opleidingen:
• Workshops Nieuwe Tijd bij Léonne Meiresonne, www.gidswerk.nl (2015 en 2016)
• Opleiding Transformatieve Mediation bij instituut Wel-Com (2014)
• Nederlands recht Universiteit van Utrecht (afgerond 1991)

Werkervaring:
• Schrijfjurist bij Rechtbank Gelderland vanaf 2002
• Jurist rechtshulpverlening (advisering, onderhandeling, procesvoering) bij DAS Rechtsbijstand van 1993 tot 2002 met arbeidsrecht als specialisatie
• Jurist rechtshulpverlening (advisering, onderhandeling, procesvoering) bij ARAG Rechtsbijstand van 1991 tot 1993 met de aandachtsgebieden: arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht, consumentenrecht, arbeidsongeschiktheidsrecht