Ik begeleid je graag naar een echte oplossing van het geschil

Ik kook van woede

Ik zal die ander eens een lesje leren

Uhm, waar leidt dat toe; oeverloos touwtrekken; wil ik dat echt?

Ho, wacht even; kan ’t ook anders?

Ja, ik laat die ander even voor wat ie is en kijk eerst naar wat het verhaal mij wil zeggen.

Met een beetje hulp van de raad van de koning.

Eerste Halte Bij Conflict. Daar staat raadvandekoning voor. Stilstaan voor je eigen conflict.

Plaatjes 4 & 5 beelden het omslagmoment uit. Daarbij laat je de fixatie op de ander los, neem je afstand en de tijd om te bekijken wat het conflict jou eigenlijk te vertellen heeft. Niets meer, niets minder.

Bezint voor je ergens aan begint. Stel jezelf de vraag op welke wijze je om wil gaan met een voorliggend conflict.
Welke confrontatie wil je aangaan? Het antwoord op die vraag bepaalt de route die je aflegt.

Confrontatie:

Bij wie ga je te rade:

Het verdient aanbeveling eerst voor jezelf helder te krijgen waar het conflict precies over gaat, om daar eerst heel nadrukkelijk bij stil te staan en daar niet te gemakkelijk aan voorbij te lopen. Die investering loont aan alle kanten.