Ik begeleid je graag naar een echte oplossing van het geschil

Ik kook van woede

Ik zal die ander eens een lesje leren

Uhm, waar leidt dat toe; oeverloos touwtrekken; wil ik dat echt?

Ho, wacht even; kan ’t ook anders?

Ja, ik laat die ander even voor wat ie is en kijk eerst naar wat het verhaal mij wil zeggen.

Met een beetje hulp van de raad van de koning.

Eerste Halte Bij Conflict. Daar staat raadvandekoning voor. Stilstaan voor je eigen conflict.

Plaatjes 4 & 5 beelden het omslagmoment uit.

Niet langer de fixatie op de ander met wie je een conflict hebt. Dat leidt alleen maar af van waar het werkelijk om draait. Laat je daar dus niet toe verleiden. Pak die aandacht liever voor jezelf. De stortvloed aan emoties, gevoelens en gedachten die over en door je heen razen, willen je slechts duidelijk maken dat er werk aan de winkel is om het het conflict, de irritatie, de ruzie aan te pakken. Het helpt om daarbij te bedenken dat emoties, gevoelens en gedachten niet statisch zijn. Ze lossen als vanzelf op als ze gevoeld en begrepen zijn, als ze doorleefd zijn.
Stilstaan, rustig de tijd nemen om te kijken, te onderzoeken en te doorgronden wat er eigenlijk aan de hand is. Dat is wat gevraagd wordt.

De reflex weerstaan het conflict uit handen te geven. We zeggen het (te) snel en gemakkelijk. Als jij niet doet wat ik wil, schakel ik een advocaat in. Dat lijkt ferme taal maar is in wezen als je bedenkt dat je het zelf kan oplossen opeens niet meer zo krachtig. Begrijpelijk is het wel, want zo hebben we het geleerd. In dat systeem zijn we opgegroeid. Het is systeemdenken. Het is verleidelijk omdat we denken dat we dan buiten schot blijven.
De professional knapt het dan wel op, maar is dat ook zo?

Als je de ander kan loslaten en het conflict aan je zelf kan houden, kan je aan de slag met de zoektocht naar wat het jou wil zeggen en wat je ermee moet. Die zoektocht, daar wil ik behulpzaam bij zijn, om helder te krijgen waar het over gaat. En als dat duidelijk is, is er inzicht. En daarmee heb je de oplossing in-zicht dus.

Oftewel, je gaat het pas zien als je het doorhebt. (© Johan Cruijff).

Eerste Halte Bij Conflict. Eerst stilstaan en dan pas verder gaan, maar dan wel mét kennis van zaken.

Revolutionair? Welnee, we zijn er evolutionair gezien wel aan toe om onze eigen boontjes te doppen.